تخفیف!

خرید فایل راهنمای نرم افزار حسابداری پیشرو یزد

99,900 تومان

  • راهنمای تصویری و قدم به قدم نرم افزار حسابداری پیشرو یزد .
  • این فایل مشتمل بر 73 صفحه بلافاصله بعد از بعد از خرید بصورت اتوماتیک برای شما قابل دانلود می باشد .
  • در دفعات بعد نیز می توانید با وارد کردن شماره موبایل فایل را دوباره دانلود کنید .

توضیحات

سرفصل های موجود در فایل pdf آموزشی نرم افزار :

. مقدمه .۳
. قابلیت های نرم افزار .۴
. نصب اولیه برنامه .۷
.نصب برنامه برای اولین بار روی سیستم های تحت شبکه .۰۱
. تنظیمات زبان ) به صورت دستی ( .۰۱
. راه انداز ی اولیه برنامه . ۰۰
. نکات اولیه استفاده از نرم افزار .۰۱
. تعار یف اولیه برنامه . ۰۳
. تعر یف حساب مشتر یان، سهامداران، کارکنان و بازار یاب . ۰۳
. تعر یف حسابهای بانکی و ثبت دسته چکها .۰۴
. تعر یف انبار و گروه کالا و مشخصات کالاها و همچنین ثبت موجودی ابتدای دوره .۰۱
. ثبت سند افتتاحیه . ۰۷
. بخش فروش . ۰۷
. منوی خر ید . ۱۳
. منوی حسابدار ی .۱۱
. منوی انبار .۱۲
. منوی چک و بانک .۳۱
. منوی گزارشات .۳۱
. تعار یف و تنظیمات . ۳۳
. امکانات . ۳۷
. کلیدهای میانبر برنامه . ۳۳
. نصب نسخه جدید برنامه . ۳۲
. بارکد و تنظیمات بارکد . ۴۱
. تنظیمات چاپ چک .۴۴
. تنظیمات پیام کوتاه .۴۱
. ارسال پیام کوتاه .۴۱
. ارسال پیامک صورت حساب گروهی و تکی .۴۳
ارسال مانده حساب به مشتر ی از طر یق SMS . 47.
. باز یابی اطلاعات از طر یق نسخه پشتیبان . ۴۷
. انبار گردانی و تعدیل موجودی انبار . ۴۲
. مراحل بستن حساب .۱۰
. تهیه نسخه پشتیبان به روی فلش ممور ی .۱۳
. چگونگی باز یابی اطلاعات از روی فلش ممور ی .۱۲
. ایجاد سال مالی خام . ۳۱
. ایجاد سال مالی خام فقط با سرفصل کالا و یا فقط نام مشتر یان و بانکها . ۳۱
. سند موقت حسابدار ی و نکات کاربردی . ۳۰
. اصلاح فاکتور یا سندهای تایید شده . ۳۳
. وارد کردن شماره سند کل و گرفتن روکش سند .۳۴
. ثبت مالیات بر ارزش افزوده .۳۱
. چاپ فاکتور طبق دستور العمل و ماده ۰۲ قانون مالیات با ارزش افزوده .۳۳
. ثبت سهم بازار یاب در فاکتور فروش .۳۷
. تبدیل پیش فاکتور یا فاکتور خر ید به فاکتور فروش . ۳۳
. تخصیص تمام کالاها به یک یا چند انبار .۳۲
. اصلاح در یافت و یا پرداخت کننده چک . ۳۲
. توضیحات روی حساب مشتر ی و نمایش بمحض انتخاب مشتر ی .۷۱
. ثبت درآمدها به صندوق . ۷۰
. ثبت هز ینه ها از صندوق . ۷۰
. تعر یف حساب وام .۷۱
. تعر یف اقساط وام در یافتنی )مشتر یان( یا پرداختنی )بانک( بدون در یافت یا پرداخت چک اقساط . ۷۱
. جستجو نکردن حروف ” ک ، گ ، ژ، پ ، چ ” در برنامه .۷۳
. پر ینت نگرفتن در برنامه . ۷۳

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

73 صفحه

نوع فایل

pdf بصورت تصویری و قدم به قدم

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

فهرست