تخفیف!

خرید فایل راهنمای نرم افزار حسابداری پیشرو یزد

99,900 تومان

  • راهنمای تصویری و قدم به قدم نرم افزار حسابداری پیشرو یزد .
  • این فایل مشتمل بر 73 صفحه بلافاصله بعد از بعد از خرید بصورت اتوماتیک برای شما قابل دانلود می باشد .
  • در دفعات بعد نیز می توانید با وارد کردن شماره موبایل فایل را دوباره دانلود کنید .

توضیحات

سرفصل های موجود در فایل pdf آموزشی نرم افزار :

. مقدمه .3
. قابلیت های نرم افزار .4
. نصب اولیه برنامه .7
.نصب برنامه برای اولین بار روی سیستم های تحت شبکه .01
. تنظیمات زبان ) به صورت دستی ( .01
. راه انداز ی اولیه برنامه . 00
. نکات اولیه استفاده از نرم افزار .01
. تعار یف اولیه برنامه . 03
. تعر یف حساب مشتر یان، سهامداران، کارکنان و بازار یاب . 03
. تعر یف حسابهای بانکی و ثبت دسته چکها .04
. تعر یف انبار و گروه کالا و مشخصات کالاها و همچنین ثبت موجودی ابتدای دوره .01
. ثبت سند افتتاحیه . 07
. بخش فروش . 07
. منوی خر ید . 13
. منوی حسابدار ی .11
. منوی انبار .12
. منوی چک و بانک .31
. منوی گزارشات .31
. تعار یف و تنظیمات . 33
. امکانات . 37
. کلیدهای میانبر برنامه . 33
. نصب نسخه جدید برنامه . 32
. بارکد و تنظیمات بارکد . 41
. تنظیمات چاپ چک .44
. تنظیمات پیام کوتاه .41
. ارسال پیام کوتاه .41
. ارسال پیامک صورت حساب گروهی و تکی .43
ارسال مانده حساب به مشتر ی از طر یق SMS . 47.
. باز یابی اطلاعات از طر یق نسخه پشتیبان . 47
. انبار گردانی و تعدیل موجودی انبار . 42
. مراحل بستن حساب .10
. تهیه نسخه پشتیبان به روی فلش ممور ی .13
. چگونگی باز یابی اطلاعات از روی فلش ممور ی .12
. ایجاد سال مالی خام . 31
. ایجاد سال مالی خام فقط با سرفصل کالا و یا فقط نام مشتر یان و بانکها . 31
. سند موقت حسابدار ی و نکات کاربردی . 30
. اصلاح فاکتور یا سندهای تایید شده . 33
. وارد کردن شماره سند کل و گرفتن روکش سند .34
. ثبت مالیات بر ارزش افزوده .31
. چاپ فاکتور طبق دستور العمل و ماده 02 قانون مالیات با ارزش افزوده .33
. ثبت سهم بازار یاب در فاکتور فروش .37
. تبدیل پیش فاکتور یا فاکتور خر ید به فاکتور فروش . 33
. تخصیص تمام کالاها به یک یا چند انبار .32
. اصلاح در یافت و یا پرداخت کننده چک . 32
. توضیحات روی حساب مشتر ی و نمایش بمحض انتخاب مشتر ی .71
. ثبت درآمدها به صندوق . 70
. ثبت هز ینه ها از صندوق . 70
. تعر یف حساب وام .71
. تعر یف اقساط وام در یافتنی )مشتر یان( یا پرداختنی )بانک( بدون در یافت یا پرداخت چک اقساط . 71
. جستجو نکردن حروف ” ک ، گ ، ژ، پ ، چ ” در برنامه .73
. پر ینت نگرفتن در برنامه . 73

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

73 صفحه

نوع فایل

pdf بصورت تصویری و قدم به قدم

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

فهرست